מדד ספטמבר

מדד ספטמבר נותר ללא שינוי

בחודש הקודם עלה המדד ב-1%. גל ההתייקרויות במשק עדיין לא בא לידי ביטוי במדד החודשי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה