מחירים

לא בונים על ירידה

אחרי עוד שנת שיא בשוק הדירות, מנתחים ארבעה מבכירי מערך המשכנתאות בבנקים את מגמות השוק, התנהגות הקונים והסיכונים של הלווים והבנקים. ואיך מעריכים את השפעת "מחיר למשתכן" על המחירים? רק עצירה זמנית, הרוב הגדול שלא יצליח להיכנס לתוכנית יצטרף למעגל הביקושים הרגיל

2013: המדד עלה ב-1.8%

בסיכום שנתי עלה המדד ב-2013 ב-1.8%, לעומת ציפיית האנליסטים לעלייה של 2%.

OECD: להעלות הריבית עד ל-4.75%

לצד החשש מפני עלייה באינפלציה מעלה ארגון המדינות המתועשות את תחזית הצמיחה בישראל ל-5.4%