מיתון

רווחי הבנקים ברבעון: כמיליארד ש'

בעקבות המשבר באירופה וההאטה במשק הישראלי נרשמה ירידה ברווחי הבנקים המובילים בישראל בשיעור של כ-41% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רווחי חמשת הבנקים הגדולים הגיעו ברבעון