מכירה רעיונית

בסימן עלייה

המלצות ועדת טרכטנברג ואישור חלקים מהן בחקיקה יצרו שינויים משמעותיים בתחום המיסוי שייכנסו לתוקפם כבר בשנה הקרובה. מי ישלם יותר, מי פחות ומה עוד אפשר לעשות לפני ה-31 בדצמבר. מדריך מיוחד