מפקח על הבנקים

הבנקים יאמצו את באזל 3

הבנקים ישנו את אופן חישוב הלימות ההון. השינוי נעשה כחלק מלקחי המשבר הכלכלי של 2008