מקדמה

"התיקון בחוק עלול לפגוע בציבור"

איגוד הבנקים מבקש מרשות המסים דחייה נוספת לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: המתכונת הנוכחית של התיקון יוצרת בעיות ואי-בהירות בחלק מעסקאות הנדל"ן