מתונות

הפתעה: מדד מאי נותר ללא שינוי

האנליסטים צפו כי המדד יעלה ב-0.2%-0.4%. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה, כי העליות קוזזו באמצעות ירידות מחירים בענפי המזון, התחבורה והריהוט