נובמבר

מדד נובמבר ירד ב-0.4%

מתחילת 2013 עלה מדד המחירים ב-1.7%, וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-1.9%