עובדי בנקים

הלימות ההון האנושי

מפת הבנקאות משתנה. פחות סניפים, יותר אפליקציות וסימני שאלה ביחס לתפקידי הבנק בעתיד. חוויות מהחזית של ניהול משאבי אנוש בבנקים