עליות מחירים

המדד עלה בחודש אוגוסט ב-0.2%

סעיף הדיור, שעלה בחודש שעבר ב-0.7%, השפיע על עליית המדד, כמו גם עליות המחירים בתחומי הבריאות, התרבות והבידור. מחירי הירקות, התקשורת וההלבשה משכו את המדד כלפי מטה

מדד המחירים עלה באפריל ב-0.4%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב-0.4%  ועמד על 100.9 נקודות לעומת 100.5 נקודות בחודש מרס. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.4%. כך עולה מנתונים

מדד ספטמבר נותר ללא שינוי

בחודש הקודם עלה המדד ב-1%. גל ההתייקרויות במשק עדיין לא בא לידי ביטוי במדד החודשי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה