עמלות הפצה

דמי הניהול של קרנות הנאמנות גבוהים יחסית לעולם – עמלות ההפצה נמוכות

כך עולה מבדיקה השוואתית בינלאומית שיזם איגוד הבנקים. עיקרי הממצאים: דמי הניהול בקרנות מנייתיות בישראל גבוהים ב-52% מהממוצע, בקרנות אג"ח – גבוהים ב-28%. שיעור דמי הניהול שיישארו בידי מנהלי הקרנות המנייתיות (לאחר קיזוז עמלות ההפצה) בישראל – 83%, לעומת ממוצע של 50% במדינות שנבדקו