פגיעה בהכנסה

תנו לביטוח לעבוד

רבים אינם מודעים לחשיבות של ביטוח לאובדן כושר עבודה. המציאות מוכיחה לנו פעם אחר פעם כי אפשרות זו קיימת, הן בשל מחלות והן בשל תאונות. איך מבטיחים מקורות כלכליים שיאפשרו לנו לשמור על רמת חיים כפי שהייתה ערב קרות האירוע