קרן המטבע הבינלאומית

קרן המטבע: "הבנקים בישראל חזקים"

"ביצועי הכלכלה הישראלית טובים, הסיכונים הפיננסים בשליטה, התאגידים הבנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים יעמדו בפרץ אפילו במקרה של האטה חריפה"