ריבית במשק

פישר החליט: הריבית ללא שינוי

בהתאם לציפיות: בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 1.25%. על פי הודעת הבנק, ההחלטה עקבית עם המדיניות שנועדה לבסס את

הריבית במשק ירדה ל-2.5%

בנק ישראל: "נתונים על הפעילות הכלכלית באירופה תואמים את ההערכות לפיהן צפוי הגוש להיכנס למיתון במהלך שנת 2012"