תחזית

OECD: להעלות הריבית עד ל-4.75%

לצד החשש מפני עלייה באינפלציה מעלה ארגון המדינות המתועשות את תחזית הצמיחה בישראל ל-5.4%