HSBC

יהודה לוי מנכ"ל HSBC ישראל פורש

יהודה לוי, מנכ"ל בנק HSBC בישראל, פורש לאחר 10 שנים. לוי, שניהל את השלוחה המקומית של הבנק מאז הקמתה, יסיים את תפקידו בחודשים הקרובים. בעבר