קושי: 3 מתוך 5
זמן קריאה: 6 דקות

אמנה חדשה תסייע להתנהלות פיננסית במקלטים לנשים מוכות

היוזמה הוולונטרית משותפת לאיגוד הבנקים, הפיקוח על הבנקים וארגונים חברתיים

אמנת שירות חדשה, לה שותפים כל הבנקים בישראל, תסייע לנשים שנמצאות במקלטים לנשים מוכות ובדירות מעבר בהתנהלות הפיננסית, במטרה לאפשר להן לנהל את חייהן הכלכליים, לקראת היום שבו יחזרו למסגרת החיים הרגילה.

האמנה הוולונטרית גובשה בעקבות הסדר אליו הגיעו הפיקוח על הבנקים ואיגוד הבנקים לאחר פניית עמותת "ידיד" וארגון "הקול הנשי", ובשיתוף "רוח נשית", "פורום מנהלות המקלטים לנשים מוכות", "אישה לאישה", "ויצו" ו"נעמת".

לאמנה שתי מטרות מרכזיות:

  1. העמקת הקשר האישי בין המקלטים לנשים מוכות, לבין הבנקים, באמצעות אנשי קשר יעודים שמונו לצורך כך בכל אחד מהבנקים. אנשי קשר אלה יעניקו ליווי אישי לנשים שיפנו אליהם ויסיעו להן בתהליך שמטרתו לחלץ אותן מהתלות הפיננסית בבעל המכה, עמו יש להן בדרך כלל חשבון משותף.
  2. סיוע לנשים ביצירת חיים פיננסים חדשים באמצעות פעולות שונות, כגון הקפאת חובות, פריסה נוחה יותר של תשלומי חוב וצעדים נוספים.

במסגרת תהליך ההכשרה ערכו היום אנשי הקשר שמונו בכל הבנקים ביקור באחד המקלטים לנשים מוכות בארץ, במסגרתו פגשו את צוות המקלט ואת הנשים המתגוררות בו. בסיור נטלו חלק גם המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, ונציגי הארגונים החברתיים.

במהלך המפגש עם דיירות המקלט, אמרה המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אני מאד נרגשת להיות כאן היום במפגש הזה. אני מברכת על כך שהבנקים נרתמו לסיוע לנשים המוכות, מתוך רצון טוב לסייע לאוכלוסיה שנמצאת במצוקה יוצאת דופן, ומתוך הכרה בחשיבות העניין. המהלך של יצירת האמנה בין הבנקים למקלטים, יסייע למאות נשים מדי שנה".

מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, אמר: "ברור לנו שהניתוק מהבית והמעבר למקלט מתרחש ברגע של משבר קשה ביותר. יש לנו עניין לנסות ולרכך את המשבר באמצעות הורדת החסם הפיננסי שלא פעם מפריע לניתוק בין בני הזוג. לאור זאת, החליטו הבנקים ליצור מתווה פעילות מיוחד, שיבטיח ליווי בנקאי צמוד, ברמת זמינות גבוהה, וסיוע בהעמדת פתרונות פיננסיים שמתאימים לצרכים המיוחדים של נשים אלה. הפעילות של הבנקים תיעשה במסגרת הוראות החוק הקיימות, ותסייע לנשים במקלטים לנשים מוכות, בהתאם לרצונן, לבנות תשתית ראשונית להתנהלות פיננסית עצמאית בעתיד".

שרי רבקין, מנכ"לית עמותת "ידיד": "מדובר בבשורה אמיתית לאמהות הנאלצות לעיתים לעזוב את ביתן כשרק בגדיהן לעורן. האמנה החדשה יחד עם המענקים וההטבות המוקנות על ידי הממשלה יכולים להיות תחילתו של עתיד חדש למאות נשים מוכות בישראל מדי שנה".

עיקר הצעדים בהם תנקוט המערכת הבנקאית:
מינוי איש קשר – כל בנק ימנה איש קשר מיוחד שפרטיו יימסרו לכל המקלטים לנשים מוכות. אנשי הקשר, שהם בעלי הכשרה מיוחדת לטיפול באוכלוסיה זו, יפעלו ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים שבהם מתנהלים חשבונות הנשים. תפקידם יהיה לסייע לנשים בהבנת מצבן הפיננסי ולהעניק להן ליווי שיאפשר להן לקיים חיים פיננסיים עצמאיים.

ביטול הרשאה הדדית בחשבון – אחת הבעיות של החוסות במקלטים לנשים מוכות הנה הרצון של בני זוגן למנוע מהן נגישות לנכסים המשותפים. הבנקים ינסו ככל האפשר למנוע מבן הזוג לנצל לרעה את מצבה הרגיש של אשתו ויבחנו, אם תהיה אפשרות, לסייע לאישה בפתיחת חשבון חדש על שמה והעברת הפעילות הרלוונטית אליו, תוך הסתמכות על הוראות החוק, המאפשרות פתיחת חשבון חדש וביטול הרשאות הדדיות בחשבון המשותף.

יציאה לדרך כלכלית עצמאית – כדי לאפשר לנשים לצאת לדרך כלכלית עצמאית, תוך הפסקת התלות הכלכלית בבן הזוג המכה, יפעלו הבנקים במספרים תחומים: בחינת האפשרות לחלוקה שווה של החוב בחשבון הישן בין שני בני הזוג, על מנת לאפשר לנשים להיפרע מחלקן בחוב הזה, בחינת האפשרות של הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של כחצי שנה, ובחינת האפשרות להעמיד לאישה הלוואה או מסגרת אשראי, כדי לאפשר לה להתנתק מהבעל ולצאת לדרך כלכלית עצמאית.