מגזין בנקאות

אתם בנקים, אז תשלמו

במשך עשרות שנים מנהלים הבנקים מאבק לשינוי מנגנון גביית הארנונה, לפיו הרשויות המקומיות מחייבות אותם בתעריפים גבוהים מעסקים אחרים

הבנקים בישראל נערכים: מחפשים בנצ'מרק חדש

ריביות הבנצ'מרק המוכרות איבדו את מעמדן בעקבות שערוריית תיאום הריביות שנחשפה בעולם. בסוף 2021 הן צפויות להיעלם, והשווקים כבר נערכים למצוא תחליפים

קציני הציות: הכי קל לומר "לא"

הכירו את שגרת העבודה של מי שאמורים למנוע מהבנקים היתקלויות מיותרות עם רגולטורים, ולהרגיל את הלקוחות לעידן חדש שבו קשה יותר להסתיר את המקורות הכספיים שלהם

הלימות ההון האנושי

מפת הבנקאות משתנה. פחות סניפים, יותר אפליקציות וסימני שאלה ביחס לתפקידי הבנק בעתיד. חוויות מהחזית של ניהול משאבי אנוש בבנקים

"אדם שמגיע לפשיטת רגל לא בהכרח מנסה לרמות"

כמי שקידם בעבר את החוק לצמצום הריכוזיות, בוחן ח"כ ניסן סלומינסקי את תוצאותיו וממליץ לבנקים לפעול לתיקון התחושות בציבור על רווחיהם ויחסם ללקוחות הקטנים

רגולטורים מזרזים את צמצום השימוש בליבור

מדי יום מפרסם ארגון הבנקאים הבריטי את גובה הריבית לפיה בנקים מוכנים להלוות אחד לשני. בשנים האחרונות פועלים הרשות לשירות פיננסיים בבריטניה והאיגוד הבינלאומי לנגזרים וחוזי "החלף" על מנת להפסיק את השימוש בליבור

חשבון ממשי לפעילות וירטואלית

הסדרת הפעילות בתחום המטבעות הווירטואליים, מחייבת בחינה של מדיניות המערכת הבנקאית ביחס לפתיחת חשבונות והמשך ניהולם