קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 7 דקות

ארה"ב וישראל חתמו על הסכם FATCA

ישראל וארה"ב חתמו על הסכם לשיפור אכיפת המס הבינלאומית, במסגרתו ישתפו המדינות מידע על אודות אחזקותיהם הפיננסיות ותשלומי המס של האזרחים.

חקיקת ה-FATCA מגיעה לשלבי היישום

ארה"ב פרסמה טיוטת תקנות לחוק ה-FATCA

ההסכם הנוכחי מגיע כהמשך ישיר לכניסתם לתוקף של כללי ה-FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), לפיהם מחוייבים כלל הגופים הפיננסיים ברחבי העולם לדווח לארה"ב מידע רלוונטי אודות תושביהם המחזיקים גם באזרחות אמריקאית.

כללי ה-FATCA מחייבים כל גוף פיננסי לדווח לרשות המיסים האמריקאית (ה-IRS ) אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בידי אזרחי ארה"ב, תושבי ארה"ב, בעלי "גרין קארד" ואף כל ישות משפטית בה לאמריקאים יש החזקה מהותית כלשהי. ההסכם נעשה כחלק מהמאבק העולמי בתופעת העלמות המס והעלמות ההון, וכנגד אזרחים אשר "מעלימים" חשבונות ופיקדונות במדינות שונות במטרה שלא לשלם עליהם מס.

ההסכם הנוכחי בין ישראל לארה"ב מגיע על רקע כניסתם לתוקף של כללים אלו. על פי הסכם זה, גופים ישראלים שונים יזכו לפטור מחובת הדיווח לרשות המיסים האמריקאית – זאת בשל העובדה כי הנכסים והפיקדונות מנוהלים בידי הבנקים, אשר נותרו מחויבים לדווח על-פי ההסכם המקורי.

בנוסף, ההסכם הנוכחי אמור לרכז את הכוח כולו בידי רשות המסים בישראל – כאשר כל הבנקים והגופים הפיננסיים (המחויבים בדיווח) ידווחו ישירות אליה – והיא שתרכז את המידע כולו ותעבירו ישירות לרשויות האמריקאיות. זאת, בניגוד למצב העניינים כרגע, לפיו הבנקים מדווחים ישירות למול רשות המיסים האמריקאית מבלי שגוף ישראלי כלשהו מרכז ומתכלל את המידע.

"ההסכם מהווה אבן דרך בשיתוף הפעולה הבינלאומי בתחום חילופי מידע בין רשויות המס. אנו נפעל לאשרור ההסכם בממשלה ובכנסת והכנסתו לתוקף בדין הישראלי", אמרה המשנה לממונה על הכנסות המדינה פרידה ישראלי. "עם זאת, מאחר שההסכם עדיין לא נכנס לתוקף ואין בשלב זה חובה חוקית של המוסדות הפיננסים לביצוע הליכי זיהוי, נעביר בקרוב למשרד האוצר האמריקאי בקשה שתאפשר לדחות את בדיקת החשבונות החדשים בתקופת המעבר".

המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב על פי ההסכם הוא 30.9.15. העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאיים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014. רשות המסים צפויה לחתום בקרוב על הסכם עם ה-IRS, לשם הסדרת הנהלים וההיבטים הטכניים לחילופי המידע.

נספח 1 להסכם כולל הוראות למוסדות הפיננסים כיצד לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות לגביהם יש להעביר מידע.

נספח 2 להסכם כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח. הנספח קובע, למעשה, כי גופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני בישראל לא יהיו חייבים בדיווח על חשבונות החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים. בנוסף, גופים פיננסיים נוספים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס יהיו פטורים מדיווח, כמו קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות (למשל, למחלה או חופשה) או נאמנים על תוכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

ההסכם הוא דו צדדי – ולפיו רשאית גם ישראל לדרוש מידע מארה"ב בדבר אחזקות, חשבונות ופיקדונות של אזרחיה הפועלים בארה"ב.

כללי ה-FATCA עוררו ביקורות וויכוחים רבים ברחבי העולם, כשהמבקרים טענו, כי ארה"ב והמדינות החותמות החליטו להקריב את הזכות לפרטיות של האזרחים כדי "לשפר עמדות" במאבק כנגד העלמות ההון. גם ריכוז הכוח והמידע הרגיש בידי גוף אחד בלבד מטעם הממשלה זכה לביקורת רבה.