משה פרל | צילום: איגוד הבנקים
משה פרל | צילום: איגוד הבנקים

"הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים תפגע בציבור"

מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, אמר בישיבת ועדת הככלכלה של הכנסת, כי המהלך מנוגד לחלוטין למקובל בכל העולם ויביא לייקור האשראי ולפגיעה בלקוחות

"הרעיון להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים מנוגד לחלוטין למקובל בכל עולם והוא יביא בהכרח לייקור האשראי ולפגיעה בציבור הלקוחות". כך אמר היום, מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת שדנה בהצעות לפעול בחקיקה להפרדת הבעלות של הבנקים על חברות כרטיסי האשראי.

"פעילות כרטיסי אשראי בכל העולם מתנהלת ברובה המוחלט תחת בעלות של בנקים, ובקרב המיעוט שנותר ניכרת בשנים האחרונות מגמה של מיזוג עם בנקים. זה קורה כי כולם מבינים שזו הדרך היחידה לאפשר עלויות ריבית נמוכות ללקוחות. ללכת עכשיו בכיוון ההפוך לכל העולם זו פשוט טעות שתגרום נזק לצרכנים".

פרל הסביר כי פעילות כרטיסי האשראי היא פעילות בנקאית טבעית של אמצעי תשלום ואמצעי אשראי וככזו היא אינטגרלית לפעילות הבנקאית הכוללת. לדבריו, בכל העולם מבינים את היתרונות של בנק כשחקן יחיד בשוק שיש לו יתרונות בכל היבטי פעילות כרטיסי האשראי – החל מגיוס המקורות לאשראי, דרך היכרות עם הלקוח שמאפשרת להתאים לו את רמת הסיכון האותנטית, וגם בניהול מערכי הגבייה, מערכות ההפצה וכד'.

חברת כרטיסי אשראי שבעליה איננו בנק, תמצא בנחיתות מבנית בכל הנוגע ליכולת לגייס הון, או לניהול סיכוני האשראי, או במקטעי פעילות אחרים, ולכן תיאלץ לייקר את הריבית בכרטיסי האשראי שלה.

מנכ"ל איגוד הבנקים אמר כי "לא מוכרת לנו אף לא מדינה אחת שעשתה מהלך רגולטורי שכזה ובוודאי שאין הצדקה לבצע אותו בישראל שבה הנתונים מוכיחים שהריבית על כרטיסי אשראי דומה למקובל במדינות המערב".

"זה נראה אולי מנוגד לאינטואיציה שמושכת לכיוון שמדבר על תחרות בין אשראי צרכני של בנקים לבין אשראי צרכני של חברות כרטיסי אשראי המופרדות מהם, אבל בחינה מקצועית שכאמור מקובלת בכל העולם, מראה את ההיפך", אמר פרל.