מאת: דורית סלינגר
קושי: 5 מתוך 5
זמן קריאה: 45 דקות

סקירה של פעילות מעלות

מעלות, החברה הישראלית לדירוג ני"ע, דירגה, מאז הוקמה בשנת 1992, 167 התחייבויות פיננסיות ומנפיקים. נכון ליולי 2004, 157 מהם נמצאים במעקב ו-10 הסתיימו (התחייבויות שהסתיימו פירושן אגרות חוב שנפרעו במלואן). בנוסף עברו במעלות תהליך דרוג 75 חברות נוספות, אשר נסוגו מהתהליך בטרם פורסם הדרוג. המאמר מציג את הממצאים הבולטים

לקריאת המאמר – הורידו את הקובץ המצורף