קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 7 דקות

שותפים ל-Fatca

הממשל האמריקני פרסם טיוטת תקנות לחוק Fatca. החוק, The Foreign Account Compliance, שעבר בארה"ב, נועד לגבות מס אמת מאזרחים אמריקניים, לרבות על נכסים מחוץ לגבולות ארה"ב. לחוק השלכות רבות על מוסדות פיננסיים ברחבי העולם, בכלל זה בישראל – ובעקיפין גם על לקוחות הבנקים בארץ.

הטיוטה המפורטת, שפורסמה לאחרונה ומשתרעת על פני 400 עמודים, מעוררת עניין רב כיוון שהיא מהווה הצצה ראשונה לקראת חקיקת המשנה, הנדרשות ליישום מעשי של החוק.

החוק נחתם על-ידי הנשיא ברק אובמה במארס 2010, וייכנס לתוקף באופן מדורג החל מ–1 ביולי 2013. מטרתה של ארה"ב בחקיקה הינה לגבות מס אמת מכל אזרחיה, לרבות מס מהכנסות שהאזרחים מקבלים מנכסים שהם מחזיקים מחוץ לגבולות ארה"ב. למעשה, שלטונות ארה"ב מנסים, באמצעות המערכת הפיננסית הבינלאומית (והבנקים שהינם גורם מרכזי במערכת זאת), להגיע אל אזרחיהם המתחמקים מתשלום מס, על-פי חוקי המיסוי האמריקאיים החלים עליהם.

נראה שמאז שעבר החוק הלכו השלטונות האמריקניים כברת דרך בניסיון להקל על המערכת הפיננסית הבינלאומית. על-פי הערכות, יישום Fatca יהווה מעמסה גדולה מאוד על מוסדות פיננסיים ברחבי העולם. מטיוטת התקנות עולה, כי היישום המלא של החקיקה נדחה במידת מה. כמו כן הועלה הסף לבדיקת נאותות ידנית (ולא רק באמצעים ממוחשבים) ללקוחות המנהלים מיליון דולר – ולא חצי מיליון דולר כפי שהופיע בחוק המקורי.

יחד עם טיוטת התקנות פורסם גם נספח של משרד האוצר האמריקני המעיד, על פי הערכות, על השינוי המשמעותי ביותר בגישה האמריקנית. הנספח הינו למעשה הסכם עקרונות אליו הגיעו ממשלות ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, ספרד ואיטליה. ההסכם מעניק הקלות ביישום Fatca לגופים הפיננסיים באותן מדינות.

ארה"ב ציינה בעבר, כי לא תהיה החרגה מהוראות החוק לאף לא אחת ממדינות העולם, אולם לאחר שהתברר שיישום החקיקה על-ידי מוסדות פיננסיים במדינות רבות יהיה בעייתי ויקר, נוסח הסכם העקרונות. להערכת גורמים בממשל, יישום החוק במדינות השותפות להסכם יהיה פשוט יותר מבחינה רגולטורית וכרוך בעלויות נמוכות יותר. הממשל האמריקני מזמין מדינות נוספות להצטרף להסכם.

ואלה הם עקרונות ההסכם בין ארה"ב לחמש המדינות שהצטרפו אליו:

 1. המדינות השותפות להסכם תומכות בשיתוף פעולה במלחמה בהעלמות מס בינלאומיות ובחקיקת FATCA, אולם יישום החקיקה בארצותיהם הינו בעייתי בשל מגבלות חקיקה.
 2. שיתוף פעולה בין הממשלות יסייע לפתור בעיות אלה ובעיקר יפחית את עלויות היישום על- ידי הגופים הפיננסיים. כיוון שמטרת ארה"ב בחקיקה הינה קבלת המידע – ולא גביית המס באופן ישיר, היא פתוחה לגישה שתסייע בכך.
 3. ארה"ב מוכנה להדדיות ביישום ותסכים למסור מידע לממשלות השותפות, באופן ממוכן, על חשבונות של תושבי אותן מדינות בגופים פיננסיים בארה"ב.
 4. כדי ליישם גישה זאת יהיה על המדינות השותפות להסכם (Fatca Partner) להיכנס להסכם עם הרשויות האמריקניות בתנאים הללו:
  1. המדינות יערכו את התיקונים החקיקתיים הנדרשים אצלן, על מנת לאפשר למוסדות הפיננסיים המקומיים לאסוף מידע על חשבונות אמריקניים ולהעבירו לממשלה המקומית. זו תעבירו באמצעים ממוחשבים לרשות המסים האמריקנית (ה–IRS).
  2. המדינות יאפשרו לגופים הפיננסיים לבצע בדיקות נאותות נדרשות, על מנת לאתר חשבונות אמריקניים.
  3. המדינות יעבירו לארה"ב באופן ממוכן את המידע שיקבלו מהגופים הפיננסיים.
 5. בתמורה לכך, המוסדות הפיננסיים, הפועלים באותן מדינות, יהיו פטורים מלהיכנס להסכמים ישירים מול רשות המסים האמריקנית. הדיווחים של הגופים הללו יעשו לממשלות שלהם בלבד. בנוסף, לא יחולו במדינות אלה דרישות כמו ניכוי במקור מתשלומים מארה"ב וסגירת חשבונות של סרבנים. בהמשך תפעלנה המדינות יחד כדי לקבוע מדיניות חלופית לביצוע הניכויים הללו.

על פי הערכות, צפוי משרד האוצר האמריקני לפרסם מנגנון שיאפשר למדינות נוספות להצטרף להסכם ולהפוך לשותפות לחוק (Fatca Partner).