ביטקוין

נכס או מטבע? נותרנו בשלב השאלות הפתוחות

פסק הדין בעניין מעמדו של הביטקוין, יחייב את העוסקים בתחום לכוון את אופן פעילותם מראש – לגבי בחירת מיקום הפעילות, צורת ההתאגדות, אופן התיעוד ואפילו הגדרת המטבע

חשבון ממשי לפעילות וירטואלית

הסדרת הפעילות בתחום המטבעות הווירטואליים, מחייבת בחינה של מדיניות המערכת הבנקאית ביחס לפתיחת חשבונות והמשך ניהולם