בנק ישראל

ההחלטה של פלוג: הריבית ללא שינוי

בנק ישראל הותיר, כצפוי, את הריבית במשק לחודש אוגוסט ללא שינוי, על 1.25%. היתה זו החלטת הריבית הראשונה של בנק ישראל בהנהגתה של קרנית פלוג,

הריבית במשק ירדה ל-1.25%

הנימוקים העיקריים להורדה: פערי ריביות בין ישראל למדינות מרכזיות בעולם והתחזקות השקל. בעקבות ההחלטה הדולר חצה את רף 3.7 השקלים

מדד חודש מארס עלה ב-0.2%

מדד המחירים לצרכן עלה חודש מארס ב-0.2%, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הושפע מגורמים עונתיים כמו חג הפסח. להערכת האנליסטים, הוצאות החג צפויות להשפיע

צילום: משרד האוצר

המלצות ועדת זקן הוגשו לשר לפיד

בין ההמלצות: גיבוש צעדים לאשראי קמעונאי ממקורות פנסיוניים וייעול תהליך המעבר בין הבנקים. השוואה בינלאומית שהוצגה לוועדה: חשבונות העו"ש בישראל – מהזולים ביותר

הריבית נשארת ללא שינוי: 1.75%

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר החליט להשאיר את הריבית בחודש פברואר ללא שינוי, ברמה של 1.75%. ההחלטה תואמת את ציפיות האנליסטים, אשר צפו כי הנגיד

בנק ישראל: ירידה בעמלות הבנקים

על-פי דוח בנק ישראל, במחצית הראשונה של שנת 2012 חלה ירידה ריאלית של 3.6% בעלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשק בית בישראל

בנק ישראל הוריד הריבית ל-1.75%

הורדת הריבית ברבע אחוז נובעת בין השאר ממדד נובמבר הנמוך שהצביע על ירידה של חצי אחוז ברמת המחירים במשק