מערכת הבנקאות

מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2017

עבודה אקדמית בוחנת את היחסים והמדדים הכלכליים במערכת הבנקאות בישראל בשנת 2017 בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות

ה-OECD משבח את הבנקים בישראל

כלכלני הארגון בדו"ח מיוחד על ישראל: השמרנות הבנקאית בישראל מנעה בשנות ה-2000 התפתחותה של בועת נדלן כפי שקרה בחברות אחרות של הארגון. התקדמות טובה גם בנושא עמלות הבנקים