ניסן סלומינסקי

"אדם שמגיע לפשיטת רגל לא בהכרח מנסה לרמות"

כמי שקידם בעבר את החוק לצמצום הריכוזיות, בוחן ח"כ ניסן סלומינסקי את תוצאותיו וממליץ לבנקים לפעול לתיקון התחושות בציבור על רווחיהם ויחסם ללקוחות הקטנים