קציני ציות

קציני הציות: הכי קל לומר "לא"

הכירו את שגרת העבודה של מי שאמורים למנוע מהבנקים היתקלויות מיותרות עם רגולטורים, ולהרגיל את הלקוחות לעידן חדש שבו קשה יותר להסתיר את המקורות הכספיים שלהם