רגולציה

קציני הציות: הכי קל לומר "לא"

הכירו את שגרת העבודה של מי שאמורים למנוע מהבנקים היתקלויות מיותרות עם רגולטורים, ולהרגיל את הלקוחות לעידן חדש שבו קשה יותר להסתיר את המקורות הכספיים שלהם

סכנת סדקים בחיסיון הבנקאי

תזכיר חוק הגנת הסייבר שפורסם באחרונה מבקש להגדיר את סמכויות מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. מבקריו טוענים: אין תקדים לאוסף סמכויות כזה, החוק המוצע נעדר שקיפות ועלול לפגוע בפרטיות. אחת התוצאות: החוק עלול להשפיע על מערכת היחסים של הבנקים עם לקוחותיהם ומחזיקי עניין אחרים בישראל ובעולם. במערך הסייבר טוענים שהחוק הכרחי ומאוזן

עסקים קטנים, צרכים גדולים

מגזר העסקים הקטנים הפך באחרונה ליקיר הממסד ומערכת הבנקאות. יוזמות חקיקה בכנסת וקרנות אשראי ייחודיות הם חלק ממאמצי החיזור אחרי עסקים קטנים. האם הטענות על קיפוח נכונות? דו"ח מיוחד של ה-OECD מצא, לצד ממצאים על שיפור, כשלים בטיפול המדינה בעסקים הקטנים ומצביע על היעדר רגולציה תומכת