רשות פדרלית

זינוק ברווחי הבנקים בארה"ב

הרשות הפדרלית לביטוח פקדונות קובע עוד, כי "הרשימה השחורה" של הבנקים הבעייתיים בארה"ב הולכת ומתקצרת מדי רבעון