העולם הפיננסי והבנקאי

הנחה בטוחה

הפצת מוצרי ביטוח על ידי בנקים טובה לצרכן. בעולם זה כבר עובד