עולם הרגולציה

"אדם שמגיע לפשיטת רגל לא בהכרח מנסה לרמות"

כמי שקידם בעבר את החוק לצמצום הריכוזיות, בוחן ח"כ ניסן סלומינסקי את תוצאותיו וממליץ לבנקים לפעול לתיקון התחושות בציבור על רווחיהם ויחסם ללקוחות הקטנים

סכנת סדקים בחיסיון הבנקאי

תזכיר חוק הגנת הסייבר שפורסם באחרונה מבקש להגדיר את סמכויות מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. מבקריו טוענים: אין תקדים לאוסף סמכויות כזה, החוק המוצע נעדר שקיפות ועלול לפגוע בפרטיות. אחת התוצאות: החוק עלול להשפיע על מערכת היחסים של הבנקים עם לקוחותיהם ומחזיקי עניין אחרים בישראל ובעולם. במערך הסייבר טוענים שהחוק הכרחי ומאוזן

ארץ, עיר, זיהום

מי יממן את שיקום הקרקע בחוק החדש שעומד לפתחה של הכנסת?