אקדמיה

שונאי סיכון: מבט על פרמיית השוק בישראל

התיאוריה הכלכלית גורסת שמרבית בני האדם הן שונאי סיכון. במונחים פיננסיים משמעות הדבר שהם מעדיפים לקבל סכום כסף וודאי על פני קבלת סכום אי וודאי

מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2017

עבודה אקדמית בוחנת את היחסים והמדדים הכלכליים במערכת הבנקאות בישראל בשנת 2017 בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות

הבנקאות הישראלית במנהרת הזמן 2012-1965

פרופ' רות פלאטו-שנער ספרו החדש של פרופ' מאיר חת הוא ספר מקיף העוסק בהתפתחות מערכת הבנקאות בישראל מאז שנות הששים של המאה הקודמת ועד היום.