חדשות

צילום: מצגת בנק ישראל

בעקבות ההצלחה: המערכת הבנקאית, בנק ישראל ואיגוד הבנקים מקיימים עוד פעילויות לחינוך פיננסי בחברה הערבית

לאור חשיבות הנושא ובמטרה לאפשר לאזרחים מהחברה הערבית לרכוש כלים להתנהלות פיננסית אחראית, תתקיים פעילות ייחודית ברחבי הארץ. "אני מזמין את אזרחי החברה הערבית להשתתף בהרצאות אשר יסייעו להם בניהול אחראי של הפעילות הבנקאית", אמר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן