הקלות בתחום ההלוואות והאשראי

בתחום ההלוואות והאשראי מוצעות על ידי  בנקים, בין היתר, ההקלות הבאות, אותן יכולים הלקוחות לממש מרחוק, בקלות ובנוחות, למשל, באמצעות שיחה טלפונית, שירותי הבנקאות הדיגיטליים או הדואר האלקטרוני, והכל בהתאם לפרסומי הבנקים השונים

הקלות למשקי הבית בתשלום החזרי משכנתאות

הקפאה של תשלומי המשכנתא לתקופה של 3-4 חודשים. לבקשת הלקוח,  בנקים דוחים את תשלומי הקרן והריבית כאשר התשלומים הנדחים נפרסים על פני יתרת תקופת ההלוואה. בנקים לא גובים עמלות עבור פעולה זאת, וההליך לביצוע ההקפאה מתבצע בהליך קל ופשוט ללא הגעה לסניף.

מגוון הלוואות נוחות להקלה על עסקים קטנים ובינוניים

בנקים שונים מעניקים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לצורך הקלה על בעלי עסקים שנקלעו לבעיית נזילות – בין במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובין בתכנית עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים כאמור.

הגדלת מסגרות אשראי קיימות (או העמדת מסגרת אשראי נוספת, ביוזמת הבנק) ללא הקשחת התנאים

כדי להקל על לקוחות (משקי בית ועסקים כאחד) שנקלעו לקשיים תזרימיים, בנקים שונים יוזמים, לפי הצורך ולפי שיקול הדעת העסקי, הגדלת החריגה ממסגרת האשראי של לקוחות פרטיים, ביותר מפי 2 מהמקובל כיום (תותר חריגה של עד 5,000 שקל). לגבי לקוחות עסקיים תותר חריגה של עד 100,000 שקל, לעומת 10,000 שקל בלבד לפני המשבר. תנאי החריגה יהיו זהים לתנאי המסגרת הקיימת.

העמדת הלוואות באופן פשוט וקצר

בימים אלו, מעמידים  בנקים  שונים ללקוחותיהם הלוואות באמצעות הטלפון (למעט הלוואות לדיור) בהליך פשוט יותר.

הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה

בנקים שונים נותנים הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתה הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה) בשיעור מימון של עד 70% (לעומת 50% לפני המשבר).