הקלות בתחום הדיור

תשלום מרחוק לרוכשי דירה חדשה

רוכשי דירה חדשה יוכלו לבצע את התשלומים באמצעות "פנקס שוברים" ללא הגעה לסניף הבנק המלווה את פרויקט הבנייה. זאת בהתקיים תנאים מסוימים ובהם העברת עותק שובר התשלום המלא והוראה מפורטת בדבר ביצוע התשלום לבנק הרלבנטי באמצעות מדיה דיגיטלית, בצירוף של תעודת זהות ו/או כל אמצעי זיהוי נוסף, והכל בהתאם לנהלי הבנק.

הקלות ברישום משכנתא

לאחר עבודה מאומצת ומשותפת, הגיע איגוד הבנקים במשותף עם רשות התאגידים להסדר המאפשר רישום שעבוד/ משכון ברשם החברות וברשם המשכונות גם ללא חתימה פיזית של הלקוח על מסמכי השעבוד.

כתוצאה מהמהלך, כיום, יכול לקוח שמבקש להימנע מלהגיע לסניף הבנק לצורך חתימה על מסמכים, ליצור קשר עם הבנק מרחוק ולבצע את כל הליך רישום השעבוד/ משכון באופן דיגיטלי, באמצעות ממשק מיוחד שנבנה בין הבנקים, הלקוח ורשות התאגידים באמצעות ממשל זמין.

פרטים נוספים בסניפי הבנקים ובאתר רשות התאגידים.

הקלות למשקי הבית בתשלום החזרי משכנתאות

הקפאה של תשלומי המשכנתא לתקופה של 3-4 חודשים. לבקשת הלקוח,  בנקים דוחים את תשלומי הקרן והריבית כאשר התשלומים הנדחים נפרסים על פני יתרת תקופת ההלוואה. בנקים לא גובים עמלות עבור פעולה זאת, וההליך לביצוע ההקפאה מתבצע בהליך קל ופשוט ללא הגעה לסניף.