מכשירים למשיכת כספים

הבטחת המשך פעילות תקינה ושוטפת של מכשירים למשיכת כספים

על מנת להבטיח את המשך אספקת שירות משיכת השטרות ממכשירי משיכה אוטומטיים, הבנקים וחברות הבלדרות של כספים הוגדרו כעובדים חיוניים ועל כן השירות נמשך ללא הפסקה ואין חשש למחסור במזומן במכשירי המשיכה האוטומטיים.