הקלות בתחום השיקים

השהיית הגבלות בשל שיקים ללא כיסוי

במטרה לסייע לעסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי בשל המצב, משהים הבנקים הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.2020, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק.

משמעות הקלה זאת הינה כי שיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבו בינתיים, בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה בחשבון לפי החוק.

הוגדלו סכומי ההפקדה בסלולר

בנוסף, וכחלק מהסיוע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק, הוגדל סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות האפליקציות הבנקאיות בטלפון הסלולרי ל-50,000 שקלים.