ביצוע פעולות בנקאיות ללא צורך בהגעה לסניף

הנגשת שירותי בנקאות בתקשורת לכלל הציבור באופן פשוט וקל

הבנקים מיישמים שורה של הסדרים גמישים ונוחים לצורך צירוף לקוחות לשירותי הבנקאות הדיגיטליים. לצורך כך, בנקים שונים שלחו ושולחים ללקוחותיהם שאינם מנויים לשירותי בנקאות דיגיטליים, הודעות המציעות להם להצטרף לשירותים אלו ומנחות אותם כיצד לבצע זאת באופן קל, פשוט ומהיר.

עיבוי מוקדים טלפוניים

הבנקים מעבים את מוקדי השירות הטלפוניים ומקימים מוקדים טלפוניים ייעודיים לאזרחים מבוגרים.

צמצום הצטופפות הקהל בסניפים

מערכות לקביעת תורים מראש: בנקים שונים מאפשרים ללקוחות להגיע לסניפים לאחר קביעת תור מראש, במטרה לצמצם את הצטופפות הקהל בסניפים במידת האפשר.

הקלה ללקוחות ללא כרטיסי אשראי באמצעות הנפקת כרטיסי חיוב מיידי (דביט)

במטרה לסייע ללקוחות אשר אין ברשותם כרטיס חיוב להתנהל בתקופה זו, יוזמים בנקים שונים פניות ללקוחות אלו על מנת להציע להם ולהנפיק עבורם כרטיס חיוב ובכך לאפשר להם לבצע פעולות בנקאיות של משיכת מזומנים וביצוע עסקאות רכישה, מרחוק וללא הגעה לסניף.

הקלות לציבור מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי

הבנקים מסייעים ללקוחות מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי, שנוהגים לבוא לסניפים למשוך במזומן את כספי הקצבאות. במסגרת סיוע זה פתחו הבנקים, באופן זמני ובמועדים שפורסמו, את כל הסניפים בהם יש שירותי קופה לצורך משיכת הקצבה במזומן, ללקוחות אלו בלבד. כמו כן, בנקים שונים שולחים ללקוחותיהם מקבלי הקצבאות כרטיסי דביט, על מנת להימנע מהצורך להגיע לסניפים בעתיד.

תשלום שוברי חוק מכר מרחוק

במטרה להקל על ציבור הלקוחות אשר נדרשים לשלם את שוברי התשלום לצורך רכישת דירה מקבלן עבור דירתם, גובש הסדר שיאפשר ללקוחות  לשלם את השוברים מרחוק באמצעות תשלום השובר וסריקתו במדיה דיגיטלית ללא צורך בהגעה פיזית לסניפי הבנק לצורך תשלום השובר.

רישום שעבודים/ משכונות ללא צורך בהחתמת לקוח על מסמכי השיעבוד

על מנת לאפשר ללקוחות ליטול אשראי מהבנק ללא צורך בהגעת הלקוח לסניף, גובש נוהל מיוחד שיאפשר מנגנון של כריתה מרחוק באמצעים דיגיטליים של הסכם המשכון/ השיעבוד ושליחתו ישירות לרשם המשכונות/ רשם החברות ללא צורך להגעת הלקוח פיזית למשרדי הבנק או למשרדי רשות התאגידים.

המצאת אישורי זכויות/ התחייבויות לרישום משכנתא ללא צורך בהגעה של הלקוח לסניפי רשות מקרקעי ישראל או לסניפי הבנקים

פותח מנגנון המאפשר משלוח אישורי זכויות/ מכתבי החרגת שיעבוד/ רישום התחייבויות לרישום משכנתא/ ביטול התחייבות לרישום משכנא ללא צורך בהגעת הלקוח לסניפי רשות מקרקעי ישראל או לסניפי הבנקים לצורך המצאתם.

הבנקים הרחיבו את שירותי השליחים ללקוחותיהם

במקרה הצורך, בנקים שונים מציעים בימים אלו שירותי שליחים ללקוחות.